rente over kindsdeel


20 oktober 2008

Vraag nummer: 12073  (oude nummer: 11499)

Mijn vader is een aantal jaren gelden overleden. Hij was in gemeenschap van goederen getrouwd met mijn moeder. Er was een testament voor langstlevende waarin opgenomen dat de kindsdelen pas opeisbaar zijn nadat langslevende ook is overleden. Met uitzondering als zij zou hertrouwen zonder het maken van en handhaven van huwelijkse woorwaarden. Gaat de nieuwe wet nu voor op dit testament. Zij is inmiddels hertrouwd op huwelijkse voorwaarden met een beperkte gemeenschap. Zij wil echter de kindsdelen misschien al aan ons overmaken. Kan dit, met eventueel rentebijschrijving 6%. Of kan deze rente pas berekend worden als ik het kindsdeel nog niet opeis, maar pas bij haar overlijden. Hoe leg ik vast dat mijn kindsdeel, dat ik krijg als zij overlijdt, kan oprenten met 6%, waardoor ik uiteindelijk minder successie betaal over het kindsdeel dat ik krijg. Over het kindsdeel dat ik ga krijgen doordat Pa is overleden is reeds successie betaald.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het testament gaat (uiteraard) voor de wet, tenzij er sprake is van dwingend recht. In het erfrecht is dat beperkt.

De hoogte van de rente is opgenomen in het testament. Ook staat in het testament of er wel of niet vroegtijdig kan worden afgelost (meestal wel). Er is een kleine kans dat het fiscale consequenties heeft. Vastleggen van de aflossing is in elk geval aan te raden.

Kortom: op naar uw notaris voor advies!

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.