Hebben kleinkinderen erfrechten?


25 juni 2017

Vraag nummer: 51096

hebben de kleinkinderen ook recht op een deel van nalatenschap van grootmoeder de kleinkinderen hun ouders zijn beiden overleden

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Tenzij in een testament anders is bepaald, treden kleinkinderen als erfgenaam in de plaats van hun ouder in de nalatenschap van grootouder, indien hun ouder voor de grootouder is overleden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE