Afstandverklaring


4 december 2015

Vraag nummer: 44454

Mijn man is overleden ben ik nu erfgename van mijn schoonvader, of zijn in 2 kinderen dat?
Wie moeten er evt een Afstandverklaring aanvragen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien sprake is van plaatsvervulling, dan zijn de kinderen van het eerder overleden kind, in de plaats van dat overleden kind, de erfgenamen. Tenzij een erfgenaam minderjarig is (of onder bewind staat oid) bepaalt een erfgenaam zelf of hij wel of niet wil aanvaarden. Zijn de erfgenamen minderjarig dan moet in beginsel door de ouder beneficiair worden aanvaard. Voor verwerping is toestemming van de rechter nodig.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.