erfrecht


29 oktober 2012

Vraag nummer: 32473

Geachte lezer(es)
Acht maanden geleden is mijn vader overleden. Ik had al jaren geen contact meer met mijn ouders en mijn twee broers. Heb ik op dit moment recht op een deel van de erfenis? Zo ja, hoe moet ik dat dan aanpakken? Kan ik voorkomen dat de erfenis door mijn moeder en/of mijn broers opgemaakt wordt om mij een hak te zetten?
Met vriendelijke groet
Jo Schlijper

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

U kunt pas beoordelen of u (nu al) recht hebt op een kindsdeel, door eerst vast te stellen of er wel of niet een testament is gemaakt en zo ja wat in dat testament staat. U kunt bij het CTR in Den Haag (of via een notaris informatie opvragen).
Mogelijk is er al een notaris betrokken bij de nalatenschap. Indien dat zo is vindt u die informatie indien u het boedelregister bij de rechtbank raadpleegt. Ook dat zou een notaris voor uw kunnen doen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn