erfenis oud en nieuw


9 december 2016

Vraag nummer: 48572

In 2007 is mijn moeder overleden en is er een verklaring van erfrecht opgesteld en een aangifte erfbelasting opgesteld etc. Mijn vader, zus en ik ontvingen op papier 1/3 van de helft van de totale waarde. Dit was dus een vordering van ons beiden op mijn vader.

Ondertussen is de relatie tussen mijn zus en mijn vader zo verslechterd dat hij haar heeft onterfd. We hopen dat hij nog heel oud wordt, maar het verteerd hem dat zij nog geld kan opstrijken i.v.m. opeisbaarheid de oude vordering en haar legitieme portie.

Als mijn vader komt te overlijden:
a. heeft zij dan sowieso recht op de vordering uit 2007 en als zij haar legitieme portie opeist nog eens ¼ van het restant?
b. Komt door de onterving de vordering uit 2007 te vervallen en heeft ze, als ze het opeist, alleen recht op haar legitieme portie van ¼ van de totale waarde van de erfenis op het moment van overlijden van mijn vader?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De vordering van de kinderen ivm het overlijden van moeder zal opeisbaar zijn bij overlijden van de langstlevende/vader.Dat is een schuld van de langstlevende/vader en moet dus worden voldaan door de erfgenaam van de langstlevende/vader! Is een kind onterfd (door vader), dan kan die inderdaad aanspraak maken op de legitieme portie in de nalatenschap van vader + het erfdeel in verband met het overlijden van moeder. Te voldoen door de erfgenaam van vader!

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.