zorginstelling en vruchtgebruiktestament


4 juli 2013

Vraag nummer: 34992

Vader jaren geleden overleden. In zijn testament (vruchtgebruik) staat: "( bij hertrouwen) en zo zij mocht verhuizen naar een bejaarden-of verzorgingstehuis dan eindigt het vruchtgebruik op de dag van verhuizing naar een zodanig tehuis". Nu gaat zij zelfstandig in appartement in hoofdgebouw van particuliere zorginstelling wonen. Geldt dan nu nog bovenstaande in testament vader. Ze gaat letterlijk toch verhuizen. Kan ik mijn erfdeel onder bewind laten zetten zodat dit niet meetelt voor haar AWBZvermogensbijdrage.In testament wordt moeder ontheven van de verplichting tot het stellen van zekerheid, maar alle jaren heeft zij geweigerd inzage in de boekhouding te geven. Kan ik dit ook naar voren brengen als ik eventueel de boel onder bewind laat zetten? Ik ben bang dat zij in de nabije toekomst verschrikkelijk gaat interen op haar vermogen.
U alvast hartelijk bedankend,
R.G.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Van belamg is de tekst van het testament en (eventueel) de akte waarbij het vruchtgebruik is gevestigd.Als het vruchtgebruik eindgt, dan wat het bloot eigendom (hoofdgerechtigdheid) aan tot vol eigendom.

Het vermogen van moeder kan onder bewind worden gesteld via de rechter indien daar de juiste rekenen voor zijn. Of dat verder uitmaakt voor de AWBZ bijdrage dulf ik te betwijfelen, maar dat zou u kunnen navragen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn