Weigeren moeder over verdeling of testament te praten.


24 juli 2012

Vraag nummer: 28731

Mijn moeder is hertrouwd en uit dat huwelijk zijn 2 kinderen onstaan. Ik ben de zoon van mijn moeder dus stiefkind. Ik ben 14 jaar ouder dan de oudste dochter van deze 2 halfzussen. Mijn moeder maakt gebruik van het vruchtgebruik, mijn stiefvader is enkele jaren geleden overleden. Mijn moeder is 89 en weigerd catagorisch, bijna furieus hierover te praten. Er is geen testament d.w.z. het is er wel maar is destijds nooit ondertekend door pa en ma. Haar reactie is, jullie zoeken het maar uit als ik dood ben! Mijn stiefvader had uit zijn 1e huwelijk ook 2 kinderen en hebben bij zijn overlijden hun deel opgeeist en gekregen. Daar is ruzie en onenigheid aan te pas gekomen. U begrijpt het al denk ik, mijn zussen en ik willen absoluut geen onderlinge ruzie maar de wettelijke verdeling is naar mijn inzicht en na het e.e.a. gelezen te hebben niet zo gunstig. Mogelijk ontstaat er dus wel onenigheid waarvan ik(wij) vind(en) dat mijn moeder daar de oorzaak van is door op een dergelijke manier te reageren. Bovendien vraag ik mij af, en daar zou ik graag inzicht in krijgen, hoe de algehele financieele situatie tot heden is verlopen na het overlijden van mijn stiefvader. Kan ik hier om vragen, is mijn moeder dat verplicht om volledige inzage te geven. Mijn moeder is nog zeer goed bij de pinken maar ik krijg steeds omtrent de financieen verschillende verhalen te horen. Daar wil ik duidelijkheid over, kan dat? En hoe het probleem met de nalatenschap op te lossen? Misschien heeft u goede en degelijke adviezen.
Met vriendelijke groet.

Antwoord:

Geachte heer,

Van belang is wat in het testament van uw stiefvader stond, de bepalingen van het vruchtgebruik maar vooral ook wat eventueel in het testament van uw moeder staat. Bij haar overlijden zijn haar kinderen haar erfgenamen (indien zij bij overlijden niet is getrouwd) tenzij zij in een testament anders heeft bepaald.

Wat de nalatenschap van uw moeder betreft, kan er op dit moment niet zoveel over gezegd worden dus.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.