aanspraak erfdeel vader


15 december 2012

Vraag nummer: 33041

Mijn ouders hadden een langstlevende testament .Mijn vader is 16 jaar geleden gestorven en moeder heeft vaders erfdeel een half jaar later uitbetaald aan 9 van de 10 kindere.. Nu moeder is overleden doet kind 10 een beroep op vaders erfdeel. Heeft zij daar recht op en ook met rente?. Of hoe moeten we daar mee omgaan. Mijn zus is als executeur aangesteld..

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een vordering van een kind is een schuld van de langstlevende aan dat kind. Indien er een vordering nog niet is betaald/afgelost, dan bepaalt het testament wanneer die schuld wel opeisbaar is. Ook bepaalt het testament hoe hoogd de rente is en wanneer die opeisbaar is. Betrefgend kind is in die zin dus 'gewoon' een schuldeiser. Door een hoge rente kan de schuld/vordering mogelijk inmiddels behoorlijk opgelopen zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn