Beneficiair aanvaarden voor mijn minderjarige kinderen


10 mei 2014

Vraag nummer: 38336

Indien ik de nalatenschap van de oom van mijn kinderen beneficiair aanvaard, in hoeverre ben ik dan als wettelijke vertegenwoordiger aansprakelijk als er eventueel schulden blijken te zijn?
En hoe zit het dan met de erfbelasting? Betalen we dan per erfenis per kind of over het totaal bedrag van 2 kinderen belasting? Hoe zit het met toeslagen van de belasting, langdurigheidstoeslag en kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen? Heeft een eventuele erfenis hier invloed op?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Sterker nog, namens minderjarige kinderen moet beneficiair worden aanvaard en is voor verwerping zelfs toestemming van de rechter nodig. Wordt niet binnen 3 maanden na het overlijden beneficiair aanvaard, dan wordt de nalatenschap geacht beneficiair te zijn aanvaard.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn