legitiem deel en schulden


11 april 2007

Vraag nummer: 11021  (oude nummer: 9170)

Ik wil aanspraak maken op het legitiem deel (de kinderen zijn onterft) van mijn vader die laatst overleden is. Is het zo dat ik dan ook de schulden erf? Waarschijnlijk zijn er meer schulden dan bezittingen. Ik hoop op een reactie van uw kant.

Antwoord:

Geachte heer,

Als je aanspraak maat op de legitieme portie ben je doorgaans of onterfd of je hebt verworpen. In beide gevallen ben je dus geen erfgenaam. De hoogte van de schulden is uiteraard wel van invloed op de hoogte van de legitieme aanspraak.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.