opeisen kinds deel


30 augustus 2014

Vraag nummer: 39662

Hallo mijn moeder is drie jjaar geleden overleden sinds die tijd heb ik geen kontakt meer met mijn zus om diverse redenen mijn vader heeft drie jaar ook geen kontakt gehad met mijn zus nu sinds kort wel en zij is het einde .hoe kan ik aanspraak maken op mijn kinds deel en ook daarna 100 % geen kontakt met mijn vader en mijn zus te hebben ?

Antwoord:

Geachte heer,

Indien sprake was van de wettelijke verdeling, is uw vader enig eigenaar geworden en hebben de kinderen een zeer beperkt opeisbare vordering op vader gekregen. Aanspraak op dit kindsdeel is zeer waarschijnlijk op dit moment niet zinvol. Na overlijden van vader is dat (mogelijk) anders. Mij lijkt dat ook op dat moment wel sprake zal (moeten) zijn van enig contact met uw mede-erfgenamen (indien u erfgenaam bent/wil zijn).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.