heb ik recht op inzage in het hele testament


18 januari 2014

Vraag nummer: 37047

ik weet dat ik recht heb op inzage en een afschrift van alle bescheiden die ik behoef voor de berekening van mijn legitieme portie. de weigering van mijn broer en ook de notaris om mijn vragen beantwoord te zien zijn in strijd met waartoe ik krachtens artikel 78 BW recht op heb. echter mijn vraag was of ik recht heb op inzage in het gehele testament omdat er een deel blanco is gemaakt? ik vraag mij nl af wat ik niet mocht zien, aangezien het handelen (mijn broer is ook executeur-testamentair) of beter gezegd het gebrek aan handelen te samen met een incorrecte en onvolledige boedelbeschrijving op z'n zachtst gezegd het vermoeden doet rijzen dat er dingen niet kloppen. daarom zou ik graag willen weten of mijn broer daartoe gerechtigd is aangezien ik onterfd ben of dat ik wel als kind van mijn vader zijnde, ongeacht of ik wel of niet onterfd ben,recht heb op inzage in het gehele testament. wat ik erover heb gevonden doet mij vermoeden dat ik als onterfd kind slechts recht heb op een uittreksel van het testament oftewel slecht op dat deel wat op mij van toepassing is,maar vanwege het handelen/gebrek aan handelen van mijn broer vraag ik mij dat wel af want waarom zou je iets verbergen als je niets te verbergen hebt? wat mag ik dus niet zien? mocht ik geen recht op inzage hebben in het gehele testament zou ik dat recht dan kunnen afdwingen bij de rechter omdat ik inmiddels over genoeg bewijs bezit dat mijn broer op z'n minst nalatig is geweest??? p.s. ik ben geen mevrouw maar een meneer

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik kan vrees ik niet meer toevoegen aan mijn eerdere antwoord. Ik kan dus ook niet beoordelen of de rest van het testament van invloed is of kan zijn op uw situatie.

Mij lijkt dat het vooral van belang is dat u recht hebt op de informative die nodig is om de hoogte van uw legitieme portie te kunnen berekenen. Zo staat het overigens ook in de wet. Vandaar ook de opmerking omtrent de boedelbeschrijving en de mogelijkheid via de rechter de boedelbeschrijving te laten bevestigen onder ede.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.