vader overlijdt, moeder leeft, is er kindsdeel?


17 oktober 2012

Vraag nummer: 32221

mijn vader leid aan kanker en komt binnen een jaar te overleiden.
Mijn ouders hebben schulden best veel van een foute lening die ze nog moeten afbetalen.
Ik woon niet meer thuis ik woon samen met mijn vriend maar we hebben geen samenlevingscontract en zijn ook niet getrouwd.
Zelf heb ik geen schulden of iets maar ik ben wel nog 19 jaar.

Nu vraag ik me af als mijn vader overleden is, is er dan een kindsdeel?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien uw ouders gehuwd zijn en geen afwijkend testament hebben opgesteld, dan zijn de kinderen tezamen met de langstlevende de erfgenamen, maar wordt de langstlevende enig eigenaar. De langstlevende moet daartegenover ook alle schulden betalen.De kinderen worden dan in eerste instantie niet aangesproken, maar in tweede instantie mogelijk wel. Als het overlijden zich voordoet is het dus zaak om goed vast te stellen wat tot de nalatenschap behoort en of je als kind wel (zuiver)wil aanvaarden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn