Sucessierecht moeder en kind


7 juli 2016

Vraag nummer: 46748

Mijn vader is sinds 2012 overleden. Zij hadden een langstlevende testament uit 1998.
Is dit door de regleing van 2003 automatisch vervallen ?
En moeten er dan sucessierechten alsnog door mijn moeder worden betaald en over welk deel van de erfenis ? Wat als er nog een gedeelte hypotheek uitstaat bij de bank ? Moet hierover ook sucessie worden betaald ?

Groet,
Mark Goossens

Antwoord:

Geachte heer,

Een oud testament vervalt zeker niet door de wetswijziging van 2003. In een testament wijk je in het algemeen af van de wet, dus van de oude maar ook van de bestaande wet. In het testament staat doorgaans dat de langstlevende ook de erfbelasting over de kindsdelen voorschiet, indien de kindsdelen zijn omgezet in een vordering op de langstlevende.

Erbelasting wordt betaald over de waarde van de verkrijging. De waarde is afhankelijk van de hoogte van de tegoeden/active verminderd met de schulden/passiva.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.