grootte kindsdeel


11 juni 2004

Vraag nummer: 8575  (oude nummer: 4409)

Graag zou ik willen weten of aan mij en mijn zus bekend gemaakt had moeten worden hoe groot ons kindsdeel officieel is. Mijn moeder heeft als langstlevende het recht om het geld van haar en mijn overleden vader te gebruiken. Nu ben ik benieuwd of ergens is vastgelegd hoeveel dat op het moment van zijn overlijden was en of dat aan ons bekend gemaakt had moeten worden.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het kindsdeel is 1/3 gedeelte (2 kinderen en uw moeder) van de nalatenschap van uw vader. Uit de successieaangifte zou u de hoogte van de nalatenschap kunnen halen en daarmee de grootte van uw kindsdeel. Een verplichting tot bekendmaking is er niet. Wel is het verstandig om daarvan op de hoogte te zijn en zonodig zelfs vast te leggen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn