Hoe kan ik schenkingen bewijzen?


9 februari 2017

Vraag nummer: 49562

Recent is mijn moeder overleden. Mijn vader overleed 10 jaar eerder. Zij hadden een testament op langslevende en ik blijk nu door mijn moeder te zijn onterfd. Mijn zus is enige erfgenaam. Ik heb benificiair aanvaard en aanspraak gemaakt op de legitieme portie. Ik heb inzicht gevraagd in de rekeningafschriften van mijn moeder, omdat het vermoeden bestaat dat er schenkingen zijn gedaan die naar mijn mening aan de legitieme massa dienen te worden toegevoegd.
Tijdens het onderzoek van de rekeningafschriften zie ik dat mijn zus in 2006 de beschikking heeft gekregen over een bankpas op haar naam voor de lopende rekening van mijn vader. Navraag bij de executeur heeft mij geleerd dat er geen levenstestament is opgesteld t.a.v het gebruik van deze pas.
Ik kan op basis van de rekeningafschriften (die ik nota bene uitsluitend op papier, niet digitaal, kon krijgen) niet zien welke geldopnames door moeder danwel door mijn zus zijn gedaan. Ze woonden een flink eind uit elkaar en ik zie wel dat er met enige regelmaat in de woonplaats van mijn zus is gepind.
Ook wordt er elektronisch betaald voor goederen die a-typisch voor mijn moeder zijn gelet op de overige uitgaven op de lopende rekening. Kan ik deze pintransacties als schenkingen aanmerken? En bij wie ligt de bewijslast dat het al dan niet om schenkingen ging? Welke transacties kan ik in redelijkheid betwisten?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het is zeer lastig om vast te stellen onder welke omstandigheden destijds een tweede pas is aangevraagd en om welke reden. Er zou mogelijk ook een machtiging op betreffende rekening kunnen zijn afgegeven. In elk geval dienen betalingen en opnames in overeenstemming te zijn van de wensen van de rekeninghouder. Of alle atypische opnames zomaar zijn aan te merken als schenkingen, is wellicht wat kort door de bocht, althans ik kan daar vanaf deze plaats geen goed oordeel over vellen. Ik raad u aan om één en ander samen met uw notaris te bespreken en te overleggen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.