overlijden vader


18 juni 2011

Vraag nummer: 24848  (oude nummer: 16819)

mijn moeder is overleden in 2006. Zij was getrouwd met mijn vader. In mijn moeders testament stond dat wanneer mijn vader opnieuw zou trouwen mijn deel gebaseerd op mijn moeder aan mij uitbetaald moest worden. Mijn vader is in 2007 hertrouwd met een Cubaanse die toen 23 was, 1 jaar jonger dan ik. Zij woont nog ik Cuba en haar verblijf in nederland is niet langer dan 3 maanden geweest. Mijn vader woontin nederland. Nu is mijn vader 2 weken geleden overleden. Het enige testament dat er nog was, is het testament dat hij met mijn moeder had, een langslevende testament. Zijn vrouw haar naam staat geregistreerd bij de gemeente als zijn vrouw. Maar zij hebben geen verdere gegevens van haar en weten ook niet hoe rechtsgeldig dit huwelijk is. In hoeverre heeft zij recht op het huis, de inboedel (spullen van mijn moeder)en levensverzekering. Ik kan namelijk niets regelen, omdat ik nu niet wordt gezien als directe erfgename.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Dat is bepaald niet eenvoudig. De vordering die u had op uw vader is (waarschijnlijk) opeisbaar geworden bij zijn hertrouwen. Indien dat niet is gebeurd, dan is die opeisbaar bij zijn overlijden. U moet uw vordering dan opeisen bij de erfgenamen van uw vader. Heeft uw vader geen afwijkend testament gemaakt en is Nederlands recht van toepassing, dan is er sprake van de wettelijke verdeling op grond waarvan zijn echtgenote enig eigenaar wordt. U krijgt weer een vordering, nu op de echtgenote van uw vader. De wilsrechten zijn trouwens waarschijnlijk wel van toepassing.

Kortom, ik raad u van harte aan langs uw notaris te gaan om één en ander te bespreken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.