erfrecht


21 mei 2020

Vraag nummer: 60809

In 2003 is een nieuw erfrecht opgesteld. In het nieuwe erfrecht is een onterft persoon een schuldeiser, maar in het oude erfrecht is de onterfde een erfgenaam en is een legitieme een erfdeel. Ik vond op internet volgende: https://www.dirkzwager.nl/kennis/artikelen/oude-nieuwe-legitieme-portie/ Er staat geschreven: “Onder het oude erfrecht was de positie van de legitimaris veel sterker. De legitimaris was wel erfgenaam, en had dus niet enkel een vordering in geld. Het recht verviel nooit en het kind hoefde de executeur niet te dulden. Oude testamenten zijn nog steeds geldig.” Nu de situatie waar ik bij ben betrokken. Er is onenigheid betreffende een erfenis verdeling. In 2001 is een persoon onterft waardoor zij maar 50% krijgt van wat haar oorspronkelijk zou toekomen. Nu blijkt de andere erfgenaam (niet ik) gelogen te hebben over de hoogte van de nalatenschap. En om die reden zegt de onterfde dat de gehele erfenis haar toekomt omdat ze een erfgenaam is en niet een schuldeiser. Klopt deze redenering ?

Antwoord:

Geachte heer,

Het is een kwestie van overgangsrecht, dat onder meer ook geldt voor de legitieme aanspraak. Van belang daarbij is onder meer wanneer de nalatenschap is opengevallen. Het overgangsrecht bepaalt dat in beginsel na 1 januari 2003 het nieuwe recht van toepassing is. Ten aanzien van het breukdeel ter berekening van de legitieme portie is onder meer de inhoud van het testament van belang, maar het kan zo zijn dat mogelijk het oude breukdeel nog van toepassing is. Of sprake is van (mede-) erfgenaamschap of een vordering, is inderdaad een lastige kwestie en niet zo 123 te beantwoorden. Het overgangsrecht bepaalt onder meer de opeisbaarheid van de legitieme versus de aanspraak van de langstlevende. Dat zou mogelijk impliceren dat sprake is van een vordering, anders zou geen sprake zijn van opeisbaarheid.
Gezien het belang van een en ander raad ik u aan een gespecialiseerde notaris te vragen om een 'legal opinion' af te geven in deze kwestie en betreffende notaris te voorzien van alle relevante informatie.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >