vader wil de erfenis verdelen


1 november 2014

Vraag nummer: 40448

Het bovenstaand verhaal is uit 2007. Ik wil daar toch op 'door-vragen'. Als vader met langstlevende contract, wil het huis wel verkopen en de erfenis verdelen. Hoe gaat dat dan? Kinderen krijgen hun erfdeel. Vader gaat huren. Komt nog niet in de bijstand. Hoelang zijn de kindsdelen nog terug te vorderen door bv SVB?

Antwoord:

Geachte heer,

Indien vader enig eigenaar is geworden krachten testament of de wet, dan valt er helemaal niets te verdelen. Mogelijk zou er wel sprake kunnen zijn van eerdere uitbetaling van de vorderingen, bijvoorbeeld na verkoop van het huis. Dat kan overigens enige fiscale consequenties hebben.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn