Legitiem portie


26 februari 2013

Vraag nummer: 33752

Hoe lang is een legitiem portie (bij onterving) opeisbaar?

In een nalatenschap moeten gedane schenkingen worden meegerekend. Over welke periode vóór het overlijden van een testamentaris moeten deze worden meegerekend?

Ik ben een van de schenkingontvangers. Kan ik voorkomen om te worden aangesproken op terugbetaling van een schenkingsdeel (aan een onterfd persoon) als ik het testament verwerp?

Antwoord:

Geachte heer,

Volgens de wet vervalt de mogelijkheid aanspraak te maken op de legitieme portie uiterlijk 5 jaar na het overlijden van de erflater.

Lang niet alle schenkingen/giften worden voor de berekening van de LP in aanmerking genomen.Er geldt voorts een termijn van 5 jaar voor het overlijden (de prestatie moet binnen 5 jaar voor het overlijden zijn geschied).
De kans is aanwezig dat verwerping geen effect heeft op de inkorting van gedane giften, maar verder zijn er veel meer zaken die spelen bij verwerping (zoals plaatsvervulling). Laat u dus eerste heel erg goed voorlichten.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.