Kindsdeel opeisbaar?


8 juli 2005

Vraag nummer: 9362  (oude nummer: 6179)

ls,
Nadat mijn moeder in 2003 is overleden is mijn vader alleen achtergebleven. Er was een langstlevende testament. Nu is in maart jl. ook mijn vader komen te overlijden. Voor zijn overlijden heeft vader een nieuw testament opgesteld. Hierin heeft hij zijn oudste zoon onterft.
Nu hij vernomen heeft te zijn onterft, eist hij zijn deel op die er zou zijn na het overlijden van zijn moeder.
Mijn vraag; heeft deze hier recht op?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Op zich is de zaak niet zo lastig. Het erfdeel van moeder was denk ik namelijk toch gewoon opeisbaar bij overlijden van vader (staat meestal i/h testament). Dat loopt dus gelijk. Uiteraard kan uw broer nu ook aanspraak maken op zijn legitieme portie ivm het overlijden van uw vader. Hij heeft dan als het ware 2 vorderingen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.