Onterveing en legitieme deel


22 mei 2007

Vraag nummer: 11040  (oude nummer: 9219)

Een weduwe kan één van haar kinderen onterven, maar wat wordt er verstaan onder het legitieme deel?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dat is een soort minimum gegarandeerde aanspraak van kinderen in geld en wel ter hoogte van de helft van hun gewone erfdeel.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn