kindsdeel


9 september 2009

Vraag nummer: 12961  (oude nummer: 13787)

Moeder is overleden in 2006.Vader wegens ziekte heeft ons gemachtigd.Zijn huis is verkocht en hij wil de opbrengst verdelen tussen mijn zus en mij.
Kan/mag dit en wat zij de gevolgen vwb de belastingen die evt over dit bedrag betaald moeten worden.

Antwoord:

Geachte heer,

Indien vader op grond van de wettelijke verdeling of gelijkkuidend testament enig eigenaar is geworden, dan hebben de kinderen een vordering op vader. Als er een testament is, dan staat daarin op welke momenten de vordering opeisbaar is en of er tussentijds mag worden afgelost.
Aflossing kan gevolgen hebben voor schenkingsbelasting. Voorzover er geen sprake is van aflossing dan is er in ieder geval sprake van schenking.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.