machtiging rechter voor verwerpen


5 juli 2005

Vraag nummer: 9355  (oude nummer: 6162)

Mijn schoonvader is overleden. Mijn man en zijn drie zusters gaan de erfenis verwerpen. Ruim 10 jaar is er geen contact geweest met hun vader. Ouders zijn ruim 20 jaar gescheiden.
Nu gaf de notaris aan, dat de kinderen automatisch dan erfgenaam worden.
In deze situatie gaat het om 3 minderjarige kinderen van 8 jaar of jonger.
Inmiddels is aan de sector kanton gevraagd om toestemming voor het verwerpen van de erfenis voor de minderjarigen.
Komt het voor dat een rechter dit vezoek weigert?
Uit de nalatenschap, zoals het nu lijkt, blijkt meer schuld dan vermogen te zijn.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Uiteraard is het laatste woord aan de rechter, maar hij/zij handelt in het belang van het minderjarig kind, Als dit belang verwerping met zich brengt, dan zal denk ik de rechter niet snel de toestemming weigeren.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Moet u op dit moment een uitvaart regelen?

JA NEE