Kindsdeel


23 december 2012

Vraag nummer: 33146

Mijn vader is overleden in 1995
Er is geen testament .zij waren getrouwd in gemeenschap van goederen. Mijn broer en ik hebben destijds niet aan kindsdeel gedacht. Mijn moeder is nu 85 jaar.graag willen. We weten of wij nu al het kindsdeel van mijn vader kunnen krijgen.
Het bedrag is niet zo hoog, dat er successie belasting betaalt moet worden.we hebben dit jaar al een schenking van mijn moeder gekregen

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Vooreerst mijn excuses voor deze late beantwoording.

Was er geen testament gemaakt en is de eerste ouder overleden voor 2003, dan zijn de kinderen samen met de langstlevende de erfgenamen en dus ook de mede eigenaren. Er is dan geen sprake van opeising van een vordering maar mogelijk wel verdeling (van een nalatenschap).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.