"tijdelijk" afstand doen van Kindsdeel


12 februari 2005

Vraag nummer: 9120  (oude nummer: 5599)

Ca. 5 jaar geleden is mijn vader overleden. Kort daarna heeft mijn zus het huis van mijn ouders gekocht. Aangezien het kindsdeel van mij en mijn broer nog in het huis zaten hebben wij afstand gedaan van ons kindsdeel zodat mijn moeder voldoende vermogen had om een ander huis te kopen. Nu overweegt mijn moeder om haar huis te gaan verkopen en bij haar vriend in te gaan wonen.

Kunnen wij, wanneer mijn moeder het huis daadwerkelijk verkoopt, aanspraak maken op ons kindsdeel?

Hoogachtend,

J. Jelsema

Antwoord:

Geachte heer,

Tijdelijk afstand doen ken ik niet. Ik kan ook niet precies nageaan wat er is gebeurd. Indien u eigenaar was, had u recht op een gedeelte van de verkoopopbrengst (die uw zuster moest betalen). Misschien heeft u die geleend aan uw moeder. Dan zou u nog een vordering hebben op uw moeder. Deze vordering zou mogelijk opeisbaar kunnen zijn bij verkoop van het huis door uw moeder.

Dit is slechts een mogelijk scenario. Ik zou gewoon even langsgaan bij uw notaris met alle documenten en om uitleg vragen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn