Wat gebeurt er met het kindsdeel bij overlijden kind?


22 november 2017

Vraag nummer: 52813

In 2009 is vader overleden waarbij een erfenis is geregeld. Ik en mijn zus hebben toen erfbelasting betaald en mijn moeder heeft het vruchtgebruik. Nu is mijn zus overleden zonder iets van die erfenis te krijgen, moeder leeft nog.
Vraag, kan die erfbelasting die ze toen heeft betaald nog terug gevorderd worden?

Antwoord:

Geachte heer,

Tot het vermogen van uw zuster behoort een beperkt opeisbare vordering op moeder. Deze vordering komt aan haar erfgenamen toe (onder dezelfde condities als uw zuster had). Vervolgens bij overlijden van de moeder wordt doorgaans de vordering opeisbaar en moet weer vastgesteld wie haar erfgenamen zijn (dat kunnen andere personen zijn dan de erfgenamen van uw zuster). Die vordering is dan weer een verminderingspost voor de erfbelasting. Terugvragen is dus niet aan de orde.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.