uitbetaling erfenis


22 maart 2010

Vraag nummer: 13722  (oude nummer: 15539)

Geachte,

Mijn vader is zo'n 15 jaar geleden overleden en in zijn testament stond dat wij allen, 4 kinderen uit 1e huwelijk en zijn 2e vrouw (geen kinderen), recht hadden op 1/5 deel, waarvan 2e vrouw vruchtgebruik had en zij een schuld aan ons had met rente. Nu is zij bijna een jaar geleden overleden en wil de notaris eerst al haar erfgenamen, neven en nichten opsporen en deze moeten eerst allemaal hebben getekend, terwijl er praktisch niets voor haar erfgenamen overblijft, hiervan hebben er 2 van de 15 getekend.
Hoe lang moeten wij wel niet op dat geld wachten.
Het voelt aan als de wereld op zijn kop, moet niet eerst de schuld aan de 4 kinderen betaald gaan worden of gaat al het geld op deze manier van werken volledig verdampen, zodat er straks niets meer over is.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Als door het testament van uw vader de kinderen een vordering hebben gekregen op de langstlevende (dus geen sprake van vruchtgebruik).
De vordering is doorgaans inderdaad opeisbaar bij overlijden van de langstlevende en moet dan inderdaad opgeist worden bij de erfgenamen van de langstlevende. Vandaar dat de notaris eerst moet vaststellen wie dat zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.