Kindsdeel/erfrecht


13 augustus 2009

Vraag nummer: 12836  (oude nummer: 13559)

Moeder overleden in 1995, kindsdeel van moeder bij vader in beheer gegeven wel bij notaris vastgelegd.
Vader heeft successierechten betaald voor de kinderen.
Vader hertrouwt in gemeenschap van goederen maar is in 2006 overleden, zijn 2e vrouw leeft nog, kan ik mijn kindsdeel van mijn eigen moeder nu opvragen ?
Bij voorbaat dank !!

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Wat je moet nagaan is of destijds is vastgelegd dat het kindsdeel is omgezet in een vordering en op welke momenten die vordering dan opeisbaar is. Doorgaans is dat in ieder geval bij overlijden van de langstlevende. Is dit dus zo, dan zou er strikt genomen in 2006 opgeeist kunnen zijn geweest.

Ik zou als ik u was eens contact opnemen met betreffende notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.