opmaken inboedellijst 8 jaar na overlijden vader


20 maart 2013

Vraag nummer: 33991

Beste Notaris, Verjaart dit, destijds is dit verzuimt. Inmiddels zijn vele zaken door gebruik versleten en weg gedaan. Ook is er destijds geen "verklaring van erfrecht" opgemaakt. Ook weten we niet wat het banksaldo was.
Er zijn nooit belastingaangiften gedaan. Nu 8 jaar later horen we dit van moeder. Aangezien we niet in haar buurt wonen, kwam dit nooit ter sprake. Mijn zus houd alles bij, maar is niet mededeelzaam dus zou ik wat antwoorden Uwerzijds zeer waarderen.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Wat van belang is, is het antwoord op de vraag of vader een testament had gemaakt en zo ja wat daar in staat. Mogelijk is het 'gewone' langstlevende systeem van toepassing op grond waarvan de langstlevende enig eigenaar wordt. Zij kan in beginsel dus daarmee ook alles doen en laten. De eventuele vordering in verband met het overlijden van vader komt dan aan de orde op het moment van opeisbaarheid. In beginsel is dat pas bij overlijden van de langstlevende.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn