kan ik mijn kindsdeel nog opeisen


7 december 2004

Vraag nummer: 8853  (oude nummer: 5136)

mijn vader is al een hel tijd dood, ik heb nooit een kinds deel gehad na zijn sterven de gemoederen binnen het gezin waren niet zo goed zeg maar.
kan ik het nu nop opeisen en hoe pak ik dat aan. met vriendelijke groet

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Tja, dat hangt ervan af. Had uw vader een langstlevende testament gemaakt, dan komt uw erfdeel pas bij overlijden van moeder in beeld.

Was er geen testament, dan was u gewoon mede-erfgenaam en mede-eigenaar. Er is dan strikt genomen geen sprake van opeisbaarheid, omdat u het meteen al heeft (zonder dat u dat wist). Alles wat er is gebeurs, zou dan ook met uw medewerking gebeurd moeten zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.