kinsdsdeel uitbetalen?


29 december 2005

Vraag nummer: 9847  (oude nummer: 7169)

Situatie: Mijn man is overleden. Daarna is het kindsdeel vastgesteld. In principe komt deze voor de kinderen beschikbaar na mijn overlijden. Zijn er toch mogelijkhden om toch een deel van het kindsdeel eerder aan de kinderen te geven (wat dan wellicht niet als schenking wordt belast aangezien over de kindsdelen reeds successiebelasting is betaald...) ?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Op zich is er vanwege de betaling geen schenkingsrecht verschuldigd. Hooguit zou dat zo kunnen zijn wegens het verval van het fisctief vruchtgebruik wat je als langstlevende hebt. Maar laatstgenoemde eventuele consequentie is dusdanig complex, dat er wellicht niet veel problemen te verwachten zijn, hoewel dus niet 100% waterdicht.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.