kindsdeel


7 juni 2011

Vraag nummer: 24837  (oude nummer: 16786)

Mijn vader is 7 jaar geleden overleden. Mijn broers en ik hebben toen getekend dat wij ons kindsdeel nog niet wilden.
Nu gaat zij weer trouwen en staat het ouderlijk huis te koop. Nu staat erin het testament van mijn vader dat als mijn moeder trouwt, wij ons deel kunnen opeisen. nu is mijn vraag, hoe moet je dit opeisen? Per brief of via de notaris.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het lijkt mij goed om eerst vast te stellen of de vordering inderdaad opeisbaar is. Ik raad u dus aan langs uw notaris te gaan om het testament van uw vader daarop te laten beoordelen. Vervolgens kunt u meteen vragen indien er inderdaad sprake is van opeisbaarheid of uw notaris u daarbij kan helpen (indien nodig).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.