Waardebepaling Kindsdeel


28 oktober 2003

Vraag nummer: 8113  (oude nummer: 3271)

Tien jaar geleden is mijn vader overleden en hadden mijn ouders een contract van langstlevenden. Inmiddels heeft mijn moeder een nieuwe vriend en gaat het huis verkopen. Mijn broer en ik krijgen dan beiden ons kindsdeel. Onze vraag is dan ook op basis van welke waarde wij dit kindsdeel krijgen. Hebben wij een kwart huis geerfd en krijgen wij dus een kwart van de huidige waarde, of is toen in 1994 de waarde vastgesteld en geldt dus de waarde van toen voor de bepaling van het kindsdeel?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Uw vader had drie erfgenamen: uw moeder, uw broer en uzelf, ieder voor één/derde gedeelte. Waren uw ouders gehuwd in gemeenschap van goederen, dan wordt het één/derde deel berekend over de helft van het totale vermogen bij overlijden (dus één/zesde van het totaal).
Het gaat om de waarde van toen (en dus niet een kwart maar een derde). Is er destijds een successieaangifte ingediend, dan zou dat een manier kunnen zijn om de hoogte van de vordering van destijds vast te stellen.

Vervolgens is doorgaans in het testament bepaald dat de vordering ook rente draagt. Indien uw moeder u finaal wil uitbetalen (dus ook met rente), dan is een rekensommetje zo gemaakt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.