verdeling erfenis


5 oktober 2011

Vraag nummer: 26312

Mijn moeder is onlangs overleden en om alle zaken af te handelen wil ik de bankrekening tussen mijn vader en mij, ik ben enig kind, verdelen mag dat? Ik lees n.l. dat dit pas verdeeld kan worden nadat mijn vader ook is overleden, maar wanneer vader akkoord is mag je het dan direct verdelen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De kans is aanwezig, zo niet groot dat via de wettelijke verdeling of een testament dat inhoudelijk hetzelfde is, uw vader enig eigenaar is geworden en kind/kinderen een beperkt opeisbare vordering hebben gekregen. Deze vordering kan over het algemeen (zeker als het testament dat mogelihk maakt) wel eerder worden uitgekeerd door uw vader, maar dat kan mogelijk fiscale consequenties hebben.

Let daarbij dan wel op de hoogte van de vordering/het erfdeel: was er gemeenschap van goederen dan is de vordering/het kindsdeel de helft van de nalatenschap, zijnde de helft van het gezamenlijk vermogen (in beginsel)

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.