Stel ik wil mijn legitieme portie opeisen


9 januari 2014

Vraag nummer: 36945

Stel ik wil mijn legitieme portie opeisen :

1) kan ik dat dan aan de notaris die het testament behandeld kenbaar maken of moet dat aan de executeur ? kan ik dat per email of moet dat per aangetekende brief zijn ? (executeur woont b.v. in het verre buitenland).

2) binnen welke termijn moet de executeur dan aktie ondernemen ?
(b.v. als er sprake is van een onverkocht huis in de boedel (wat hoofdbestanddel is van de erfenis MOET het dan binnen een bepaalde termijn verkocht worden ? gedwongen ?

3) wat als de executeur niet meewerkt en de zaak traineert
wat voor rechtsmiddelen heeft de onterfde dan om zijn legitieme portie te verkrijgen?

Bij voorbaat dank voor uw medewerking !

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Aanspraak op de legitieme portie is in beginsel vormvrij. Van belang is wel dat je eerste alle consequenties overziet en je goed laat informeren.

Als u ertoe besluit is het belangrijk dat het de erfgenamen/executeur bereikt. Een aangetekend schrijven met ontvangst bericht oid aan de executeur en aan de erfgenamen zou dan aan te bevelen zijn. Als je aanspraak maakt op de legitieme portie dan wordt je schuldeiser van de nalatenschap.

Voor het overige raad ik u aan contact op te nemen met betreffende notaris die de nalatenschap al behandelt, of eventueel zelf eerst naar een notaris te gaan voor overleg en advies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn