n.a.v. 4624


14 september 2004

Vraag nummer: 8651  (oude nummer: 4648)

Waarvoor moeten de kinderen dan tekenen als u zolas u het omschrijft, de nalatenschap toch al geheel naar moeder behoort te gaan?
Waar dienen dan de handtekeningen van de kinderen voor?. En waarom worden de kinderen dan niet gewoon gevraagd om bij de notaris te komen tekenen. Waarvoor dienst er dan een volmacht te zijn als volgens U de gehele nalatenschap bij een OBV toch automatisch naar de langstlevende gaat, waar dienen de kinderen dan eigenlijk voor te tekenen.?
Of is het zo, dat als de kinderen hebben getekend, zij automatisch zogenaamd ONTERFD worden op dat moment. Waar dient dan eigenlijk zo'n testament voor.
En als alles toch voor de Langstlevende is bedoeld, wat moet er dan nog Wettelijk gebeurd zijn bij het afwikkelen van zo'n Nalatenschap en wat hebben de kinderen dan aan een vordering op de Langstlevende en hoe wordt zo'n vordering dan bepaald?, wie legt die bedragen dan vast? Moeder? of wie doet dat dan?.
En waarom zou een Notaris handtekeningen kunnen beoordelen voor JUIST, als hij de personen niet eens kent.
Raar soort Testament is dat eigenlijk.
En waarom zou moeder onze handtekeningen moeten hebben via zo'n boedelvolmacht als zij volgens u zoals uit uw antwoord in 4624 blijkt, toch al de beschikking over de Nalatenschap zou hebben.
Of is het zo in Notarisland, dat de notarissen vinden dat het zo moet om de kinderen buitenspel te zetten.
Moet er daarom een boedelvolmacht getekend worden door de kinderen, zodat de Notaris daarmee de gehele Nalatenschap vervolgens aan de Langstlevende schenkt?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Met de boedelvolmacht wordt over het algemeen berust in het testament (dus zeggen de kinderen dat zij geen aanspraak zullen maken op hun legitieme portie) en kan de langstlevende andere handelingen, zoals aangiften van belastingen, ook zelfstandig doen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.