afwikkeling van de erfenis en legitieme portie.


31 juli 2006

Vraag nummer: 10486  (oude nummer: 8254)

In april 2005 is mijn vader overleden, in zijn testament ben ik voor een legitime portie genoemd als erfgenaam. Zijn tweede vrouw is benoemd als executair, maar is nalatig in de afwikkeling. Stukken t.a.v. de uitvaart en levensverzekering zijn nu 15 maanden later nog niet bij de notaris. Hoe lang kan dit nog zo doorgaan?

Antwoord:

Geachte heer,

De vraag is of en wanneer uw legitiemen portie opeisbaar is. U bent "gewoon" schuldeiser van de nalatenschap.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.