eerder betaalde belasting na overlijden


22 september 2014

Vraag nummer: 39957

Mijn moeder is in 2000 overleden. Zij hadden een langstlevendentestament. Ik weet niet of mijn vader belasting over ons kindsdeel al betaald heeft. Waar kan ik die informatie krijgen?
Als mijn vader reeds belasting voor ons heeft betaald komt dit dan in mindering op ons erfdeel zodat wij minder hoeven te betalen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Doorgaans is de belasting al betaald bij het overlijden van één van de ouders en dus als het ware voorgeschoten door de langstlevende. Het is daarmee als het ware een vordering van de langstlevende op de kinderen geworden. De vordering van de kinderen van de langstlevende is juist een aftrekpost, dus als er al een vermindering op de het kindsdeel zou zijn, dan zou dat eerder tot verhoging leiden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.