kindsdeel


5 april 2008

Vraag nummer: 11671  (oude nummer: 10571)

Ik ben uit het 1e huwelijk van mijn vader maar hij is inmiddels voor de 2e keer getrouwd met een vrouw die al 2 kinderen had.
Hoe zit het met mijn deel als mijn vader eerder overlijdt dan mijn stiefmoeder en hoe zit het met de 2 stiefbroers?
Hebben die dan dezelfde rechten als ik?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De kinderen van zijn tweede vrouw zijn geen kinderen van uw vader zoals u aangeeft dus erven niet op grond van de wet van uw vader, tenzij hij anders heeft bepaald in een testrament. Van belang is uiteraard wat er gebeurt als u stiefmoeder na uw vader overlijdt. U bent haar erfgenaam op grond van de wet niet. Hooguit (tenzij er een andersluidend testametn is) is uw vordering ivm het overlijden van uw vader opeisbaar.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.