Kindsdeel


15 december 2014

Vraag nummer: 40996

Een kindsdeel staat al 11 jaar tegen 7% wettelijke rente. Wat ben ik aan de belasting verschuldigd wanneer het kindsdeel inclusief rente wordt uitbetaald.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Een vordering krachtens langstlevende testament wordt doorgaans voor BOX 3 gedefiscaliseerd. Deze vordering is doorgaans ook een verminderingspost bij overlijden van de langstlevende, waardoor er door de erfgenamen minder belasting verschuldigd is in vergelijk met de situatie dat er geen schulden zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn