Rente op kindsdeel


21 maart 2012

Vraag nummer: 27908

Mijn vader is in 1978 overleden zonder testament. Mijn moeder en mijn zus en ik waren zijn wettelijke erfgenamen. Het kindsdeel is nooit uitgekeerd en er zijn ook nooit afspraken over gemaakt. Mijn zus is overleden in 2010 en mijn moeder kort geleden. De partner van mijn zus (haar enig erfgenaam) eist nu haar kindsdeel op en wil dit vermeerderen met een samengestelde rente van 6% vanaf 1978. Klopt dit wel? Er zit toch een verjaringstermijn van 5 jaar op rente en dan is het ook nog enkelvoudig toch?

Antwoord:

Geachte heer,

Indien door u vader geen testament is gemaakt, dan bepaalt de wet inderdaad dat de langstlevende en de kinderen de erfgenamen zijn, in beginsel ieder voor een gelijk deel. Er is dan (zoals naar de huidige wet) geen sprake van een verdeling, vandaar dat de erfgenamen allemaal mede-eigenaar worden van de goederen behorend tot de nalatenschap (en mede aansprakelijk voor de schulden). Er is dan geen sprake van een vordering maar van een deelgenootschap. Indien y zuster mede-eigenaar was en zij niet afwijkend heeft bepaald in een testament, dan is zijn haar erfgenamen gerechtigd tot dat mede-eigendom. Er zal dan dus sprake zijn van verdeling en mogelijk op grond van deze verdeling de verplichting tot uitkering van de overbedeling.

Zoals zo vaak, maar zeker ook in dit geval, raad ik u aan langs uw notaris te gaan voor advies en informatie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn