Wat houdt verhoging met de wettelijke rente in?


4 oktober 2017

Vraag nummer: 52236

L.S. In het testament van mijn overleden man staat dat de vordering vande kinderen jaarlijks verhoogd worden met een enkelvoudige rentegelijk de wettelijke rente op 1jan. 2006.Wat houdt dat precies in? Groeten Wil

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dat wil zeggen dat de vorderingen van de kinderen op de langstlevende wegens het overlijden van uw echtgenoot, elk jaar worden verhoogd met de wettelijke rente die gold in 2006 en dat geen sprake is van rente op rente. Het testament zal ook bepalen neem ik aan of deze rente wel of niet tussentijds betaald hoeft te worden. Vanwege de fiscale gevolgen van de rente-bepaling raad ik u aan op korte termijn langs betreffende notaris te gaan voor nader advies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.