erfbelasting


12 april 2016

Vraag nummer: 45823

Vader is in 97 overleden, moeder afgelopen maand februari. In 97 verklaring van erfrecht opgemaakt waarbij de twee kinderen moeder hebben "gekwiteerd" voor hun kindsdeel. Kunnen we nu bij het betalen van de erfbelasting nu ook nog een beroep doen op het kindsdeel van 1997 en zo ja, hoe hoog was toen het kindsdeel? Heb begrepen dat we dat bedrag als vordering in mindering kunnen brengen.

Antwoord:

Geachte heer,

Indien destijds de kindsdelen zijn uitgekeerd en daar dus kwitantie voor is gegeven, dan zou dat betekenen dat er geen vorderingen uit hoofde van deze kindsdelen 'open staan' en er dus voor de erfbelasting wat dat betreft geen vermindering is.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.