erfrecht en testament


21 september 2008

Vraag nummer: 11975  (oude nummer: 11295)

Vanaf 1986 had onze moeder (weduwe) een relatie met een weduwnaar met één dochter. In 1990 overleed onze moeder. Haar partner wilde in haar huis blijven wonen. Hij vroeg mijn zusje en mij afstand te doen van ons kindsdeel zodat hij het huis niet uit zou hoeven. Mijn zusje en ik hebben in goed vertrouwen hiermee ingestemd. Hij zegt dat er een testament is en dat alles goed zit, want mijn moeder had ook gewild dat de 3 "dochters een even groot deel uit de erfenis zouden krijgen. Nu maken mijn zusje en ik ons ongerust. Stel het huis is 200.000 euro waard na overlijden van de weduwnaar. Wij zijn bang, dat ondanks het testament, mijn zusje en ik ieder slechts recht hebben op 33.000 euro en ons stiefzusje dus 133.000 erft. m.a.w. hoe sterk is het legitieme (er is dus één bloedverwant)deel t.o.v. testament?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik raad u aan met het testament van uw moeder naar een notaris te gaan voor informatie. Wat in het testament van haar partner staat is uiteraard ongewis en uiteraard is het mogelijk dat zijn dochter zijn enig erfgenaam is. Wettelijk gezien hebt u geen erfrechtenm dus geen LP in zijn nalatenschsp.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn