Instemming onterft kind


7 december 2010

Vraag nummer: 14019  (oude nummer: 16229)

Geachte,

Ik heb de volgende casus:

Een ouder komt te overlijden en hij heeft geen partner meer. Hij heeft een kind onterft waarbij dit nog recht op haar kindsdeel blijft houden. Nu word het huis dat in de erfenis zit verkocht. Heeft het onterfde kind toch recht op instemming over de verkoopprijs? Als dit het geval is zou dit kind de verkoop, tegen welke prijs dan ook, kunnen dwarsbomen waardoor men met een onverdeelde erfenis blijft zitten?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een kind dat is onterfd, is geen mede erfgenaam en hoeft dus ook niet mee te verkopen. Indien het kind aanspraak maakt op de legitieme portie dan wordt het als het ware schuldeiser van de erfgenamen en kan dan aanspraak maken op een geldbedrag.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.