vermogen toeslagen


22 juni 2014

Vraag nummer: 38872

Mijn zwager en schoonzus zijn een paar maand geleden van hun eigen huisje verhuisd naar een aanleunwoning bij een verzorgingstehuis. Ze moesten rondkomen van AOW met een heel klein pensioentje. En kwamen in aanmerking voor huur- en zorgtoeslag. Nu is inmiddels hun huisje verkocht voor € 82.500 en is mijn zwager vorige wek overleden. Hierdoor is het vermogen van mijn schoonzus te hoog mi.i.v. 1-1-2015 (voor 2014 kan gekozen worden voor het gehele jaar fiscale partners) voor bovengenoemde toeslagen. Mag zij nu de kindsdelen van haar overleden echtgenoot nu aan haar 5 kinderen uitbetalen zodat haar vermogen weer daalt beneden de € 49123,00 en weer in aanmerking komt voor de huur- en zorgtoeslag?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Op zich is het mogelijk de kindsdelen eerder uit te keren, maar dat kan fiscal gevolgen hebben (schenkbelasting). Daarvoor is verder van belang of er een testament was gemaakt en wat daarin staat over eerder uitbetalen.
Voorts dient lijkt mij de Eigen verzorgings-aanspraak van de langstlevende ook bezien te worden. Spreekwoordelijk moet je je niet uitkleden voordat je naar bed gaat.
Ga gewoon even langs een notaris voor informative en advise.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.