opeisbaar kindsdeel


5 juli 2006

Vraag nummer: 10423  (oude nummer: 8181)

Nadat mijn schoonmoeder is overleden is de broer van mijn vrouw in het huis blijven wonden. Alleen het bedrijf dat bij de woning staat is omschreven dat dat erfdeel niet aanvaard werd i.v.m. een groot financieel risico voor mijn zwager. Het huis is in gebruik van mijn zwager. Hiervan heeft mijn vrouw op haar legitieme erfdeel. Er is niet omschreven dat de langstlevende in het huis kan blijven wonen. Wij hebben dit zo gelaten, reeds 25 jaar. Is het nu zo dat mijn vrouw haar kindsdeel van het huis op kan eisen?

Antwoord:

Geachte heer,

Opeisbaarheid gaat om vorderingen. Vordering ontstaan doorgaans in een langstlevende testament. Is dat er niet, dan is er ook geen vordering en dus geen opeisbaarheid. Wel kan er al mede-eigendom zijn. Incasseren op mede-eigendom gaat via verdeling van het gezamenlijk vermogen

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.