kindsdeelmoeder


12 maart 2010

Vraag nummer: 13666  (oude nummer: 15430)

In 1988 is onze moeder overlden. In de erfenis werd een kindsdeelbeschreven.
Als kinderen hebben we afstand gedaan van de directe opeisbaarheid.
Mijn vader is opnieuw getrouwd en heeft een testament op de langstlevende (denken we)
Wat is er opeisbaar als mijn vader komt te overlijden?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Is er sprake van de vordering op vader in verband met het overlijden van moeder, dan zal die vordering zeer waarschijnlijk opeisbaar zijn bij overlijden van vader. Wie de gerechtigden zijn bij overlijden van vader moet op het moment van zijn overlijden bezien worden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.