Mag de verkoop ouderlijke woning zonder mijn medewerking?


24 februari 2018

Vraag nummer: 53972

In 2013 is mijn vader overleden. Ik heb geen contact meer met mijnmoeder en zus en zie nu op Funda dat de woning te koop staat, Inmiddels ook al leeg. Buren gebeld, nu blijkt mijn moeder in een verpleeghuis opgenomen. Volgens buren was zij al langere tijd in de war. Kan de verkoop buiten mij om en hoe eis ik eventueel mijn kindsdeel op. Mijn vader had een testament.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Via het centraal testamenten register kan worden nagegaan welke notaris het testament heeft opgesteld en kan aan die notaris informatie gevraagd worden over de inhoud.

Indien op grond van het testament de langstlevende enig eigenaar is geworden, dan kan deze in beginsel verkopen. Of de langstlevende haar wil nog kan bepalen kan ik niet beoordelen. Mogelijk is een levenstestament (volmacht) opgesteld of is er sprake van bewind op grond waarvan de gevolmachtigde of de bewindvoerder kan verkopen.

Doorgaans is bij verkoop van het huis het kindsdeel niet opeisbaar. Wel zou dat eventueel kunnen zijn bij onderbewindstelling. U vindt de gevallen van opeisbaarheid in het testament.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.